Golf course financing (part 2): General types of debt and equity sourcesTài chính dự án sân golf (phần 2): Các loại đầu tư cho dự án golf

2 188

To get started, most projects need combine of equity (ownership interest in the golf course) and dept (loans that must be repaid). Equity is typically obtained from owners, investors, and corporations. Debt financing is usually obtain form banks and other institutions. The way funding is obtained depends on the type of course being planned for development. This section discusses financing for three different types of course:

Daily fee course, private membership course, and municipal course.

There are other variations, such as semiprivate course and driving ranges, but, for the purposes of financing, the focus is on the funding generally used of the three main type.

Daily fee course can be funded by

 • Personal savings or coporate funding (equity)
 • General and limited partnerships (equity)
 • Real estate investment trust or REIT (equity)
 • Friendly leases (equity)
 • Conventional loans (debt)
 • Seller financing (debt)

Private membership course may be financed in the same way as daily fee courses. In addition, they may also obtain.

 • Cash from members’ initiation
 • Equity shares
 • Member deposits as debt

Municipal course may be either entirely publicly owned or private/joint ventures. Municipal course may be financed by.

 • General obligation bonds.
 • Revenue bonds.
 • Sale/leaseback (Turnkey development)
 • Private donor contributios
 • Land leases
 • Lease purchases
 • Conventional loans.

Of course, most courses are developed using combinations and variations of these methods. That right combination depends on the project’s unique circumstances.

  Để bắt đầu một dự án sân golf, hầu hết đều sử dụng cả hai nguồn đầu tư: Vốn đầu tư ban đầu của chủ đầu tư và vốn vay. Vốn đầu tư ban đầu thường từ chủ dự án (các cá nhân), vốn doanh nghiệp  hoặc người đầu tư thứ cấp.  Vốn vay thường đến từ ngân hàng và các tổ chức tài chính. Dòng tiền của dự án thường phụ thuộc vào loại hình sân mà dự án thực hiện. Trên quan điểm tài chính sẽ chia ra 3 kiểu sân golf có cách đầu tư và quản lý dòng tiền khác nhau là:

  Sân golf riêng tư, sân golf công cộng và sân golf thương mại

  Thực ra còn những kiểu kinh doanh môn golf khác như dạng sân bán riêng tư hoặc sân tập nhưng tựu chung cũng thuộc 3 loại hình kinh doanh trên, ở góc độ quản lý tài chính.

  Các nguồn đầu tư huy động cho sân golf thương mại:

  • Tiền tiết kiệm cá nhân và vốn doanh nghiệp.
  • Huy động vốn từ đối tác.
  • Tín chấp và thế chấp.
  • Nguồn vốn bạn bè.
  • Các khoản vay thông thường.
  • Phát hành chứng khoán – cổ phiếu.

  Nguồn vốn đầu tư sân golf riêng tư tương tự như với sân golf thương mại. Ngoài ra còn có thể huy động thêm:

  • Tiền mặt từ những thành viên sáng lập.
  • Vốn cổ phần
  • Cách thành viên cho vay

  Sân golf công cộng có thể là sân golf thuộc sở hữu toàn dân (quốc doanh), tư nhân hoặc liên doanh, nguồn huy động vốn chu dự án loại này từ:

  • Trái phiếu nghĩa vụ.
  • Trái phiếu thông thường.
  • Bán quyền kinh doanh dịch vụ.
  • Các nhà tài trợ tư nhân.
  • Tiền thuê đất.
  • Bán trả góp quyền sử dụng
  • Các khoản vay thông thường khác

  Dĩ nhiên đã có nhiều sân golf được xây dựng từ nguồn vốn huy động theo những cách này. Nhưng cách đúng nhất vẫn là kết hợp các nguồn vốn theo điều kiện của từng dự án.

  You might also like More from author

  2 Comments

  1. Joe Eveleigh says

   As a Newbie, I am always browsing online for articles that can be of assistance to me. Thank you

  2. Simona Livings says

   Hi there. I’m Simona Livings, pleased to meet you.

   I like the title you gave the post: “Golf course financing (part 2): General types of debt and equity sources | GolfLeaks”.

  Leave A Reply

  Your email address will not be published.