Planning the course (part 7): Design for maintenanceQuy hoạch sân golf (phần 7): Thuận tiện trong bảo dưỡng sân golf

0 184

Golfers expect greenward to be perfect. In fact, one of the earliest impressions of a course that a visiting golfer receives is the quality of its turf. Design helps or hinders the superintendent in achieving this perfection.

The general way for the golf course architect to help is by creating mowable slopes if steep ones are not called for by the strategy of the hole’s play. Another is by providing surface drainage on all areas and subsurface drainage where needed.
Written specifications for course contruction have a profound bearing on maintenance. For example, specifications include, but are by no means limited to, learing widths and avoidance of traffic patterns that result in worn areas. Moreover, the contract documents and the architect’s inspection visits to the site to consult with the contractor lead to painstaking construction, which in turn leads to a more maintainable golf course. This maintainability can be enhanced further if the future superintendent is on-site during construction, for example, to insist on smooth, mowable surface.

Design fo

Trên lý thuyết thì người chơi nào cũng mong có một thảm xanh hoàn hảo, còn thực tế thì sao? Trong thực tế, ấn tượng ban đầu và quan trọng nhất mà người chơi cảm nhận và muốn cảm nhận là chất lượng mặt cỏ. Do đó trong quy hoạch sân golf phải thuận tiện và hợp lý cho việc bảo dưỡng sân, giúp công việc của giám đốc sân bãi nhẹ nhàng hơn và thảm xanh hoàn hảo ấy trở thành điều có thể. Muốn làm được như vậy, kiến trúc sư sân golf phải có một kiến thức nhất định về bảo dưỡng sân bãi.

Ngày nào cũng được đi trên một thảm xanh hoàn hảo, đó là lý do mà tôi thích làm giám đốc sân bãi hơn là kiến trúc sư sân golf

Do những yêu cầu đặc thù của việc bảo dưỡng, các kiến trúc sư sân golf phải để ý đến độ nghiêng của mặt sân có thuận tiện cho việc bảo dưỡng nhưng vẫn đảm bảo tính chiến lược cho sân. Ví dụ:  một số xe cắt rough không thể hoạt động ở độ nghiêng quá 350, các xe cắt fairway và green yêu cầu độ nghiêng còn thấp hơn thế. Đồng thời cũng phải xác định mái nghiêng và đinh phân thủy để đặt hố ga thu nước bề mặt kèm hệ thống cống thoát nước bề mặt (nước mưa, nước tưới và nước ngầm). Một điều đương nhiên, sau quy hoạch sẽ làm thiết kế cơ sở (và thi công) thì kiến trúc sư sân golf phải rất am hiểu về bảo dưỡng. Tôi lấy một vì dụ là bề rộng của đường giao thông nội bộ trong sân golf, khoảng cách bao xa giữa hai vùng tránh cho xe lưu thông trên đường nội bộ, khu vực tránh ấy kích thước bao nhiêu?…v.v

Ngoài quy hoạch – thiết kế ra, kiến trúc sư sân golf kết hợp với chủ đầu tư để đưa ra bản hồ sơ giao thầu chặt chẽ, tham gia giám sát ý tưởng trong quá trình thi công nhằm đảm bảo sân golf hoàn hảo nhưng đáp ứng được các yêu cầu bảo dưỡng sân bãi. Và việc bảo dưỡng sẽ dễ dàng hơn hết nếu nhưng giám đốc sân bãi tương lai – người sẽ chỉ huy công việc bảo dưỡng sân vào tương lai – cùng tham gia đóng góp ý kiến và giám sát quá trình thi công.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.